Relationsförvaltning® är Stena Fastigheters eget koncept därför att förfina hållbara boendemiljöer samt arbetsplatser där personer trivs och stannar innestående länge.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt miljöstationer. Kika länk nedanför din Ställe.Att Spendera avta räkningar tillsammans e-Nota är En enkel… Read More


Om du skulle upptäcka skadedjur hemma inom din lägenhet ämna ni genast knycka Bekantskap tillsammans ditt skadedjurbolag. Anticimex ansvariga pro detta på mandat itu oss på Stena Fastigheter. Det är alldeles kostnadsfritt pro dej som hyresgäst att få Bistånd av dom. Hbefinner sig hittar du kontaktuppgifter till Anticimex.Vuxna tappar ocks… Read More


Dödsboet ska prata opp kontraktet och bilägga En dödsfallsintyg. Ifall ni såsom sammanboende vill bo kvar inom lägenheten bör du kontakta Stena Fastigheter för att skriva Försåvitt kontraktet.Vi vill att du ämna beröra dig välkommen som hyresgäst hos oss samt bliva bekant med ditt nya area. Följaktligen kontaktar fastighetspersonalen… Read More


 Därför att undvika uppehåll borde ni rensa golvbrunnen med plan gap. Inom nyare där man bor finns mycket en insats inom golvbrunnet, som är elementär att lyfta upp samt företa fräscht. När ni rengjort den sätter ni Retur den igenom att trycka dit insatsen åter.Dom såsom putsar fönsterna på Hötorgsskraporna i Stockholm alternativt T… Read More


 Vi skriver icke Ifall det befintliga hyreskontraktet, utan den avflyttande får anteckna på någon bilaga till det befintliga kontraktet. Hbefinner sig tar saken där kvarboende ensamt ansvar pro kontraktet.Det promenerar bra att bruka föregående månads OCR-akt. Efter avisering och inbetalning placerar vi beloppet på precis månad.Ifall du v… Read More